• نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان تهران

  • پیش ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاه پیام نور استان تهران 1397
    پیش ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاه پیام نور استان تهران 1397

 
نشست علمی و هم اندیشی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه پیام نور
نشست علمی و هم اندیشی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه پیام نور
نشست علمی و هم اندیشی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه پیام نور با موضوع " حوزه و دانشگاه؛ دستاوردهای علمی چهل سال انقلاب اسلامی" با حضور دکتر مهدی نژآد " معاون علمی آستان قدس رضوی در روز دوشنبه 26/9/97 ساعت 13 لغایت 15:30 در سازمان مرکزی و به صورت همزمان به صورت ویدئو کنفرانس در استان تهران و سایر استان ها برگزار گردید.
 ادامه خبر >>
برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور تهران جنوب
برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور تهران جنوب
برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه پیام نور استان تهران جنوب
 ادامه خبر >>
کرسی آزاد اندیشی مرکز پاکدشت
کرسی آزاد اندیشی مرکز پاکدشت
کرسی آزاد اندیشی مرکز پاکدشت
 ادامه خبر >>
برگزاری کارگاه علمی فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس در استان تهران
برگزاری کارگاه علمی فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس در استان تهران
برگزاری کارگاه علمی فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس در استان تهران، همزمان با سراسر کشور و شرکت کارکنان اعضای محترم علمی
 ادامه خبر >>
کرسی آزاد اندیشی مرکز شهر ری
کرسی آزاد اندیشی مرکز شهر ری
کرسی آزاد اندیشی مرکز شهر ری
 ادامه خبر >>
مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز اسلامشهر
مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز اسلامشهر
مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز اسلامشهر
 ادامه خبر >>
نشست مدیران فرهنگی
نشست مدیران فرهنگی
نشست مدیران فرهنگی
 ادامه خبر >>
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید پیام نور بهارستان
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید پیام نور بهارستان
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید پیام نور بهارستان
 ادامه خبر >>
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید پیام نور اسلامشهر
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید پیام نور اسلامشهر
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید پیام نور اسلامشهر
 ادامه خبر >>
گزارش برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی 1397
گزارش برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی 1397
گزارش برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشجویی 1397
 ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>